September 2016 - "State of the Nation” for AASVK

1. september 2016 By In Klubben
Rate this item
(0 votes)

Kære Medlem

Hej, jeg er her endnu – det er længe siden jeg har været på banen med en ”State of the Nation” for AASvK. Jeg vil prøve at gøre det til en fast tradition ca. hver anden måned i fremtiden.
Det er i dag sidste sommerdag ifølge kalenderen og dermed også ved at være sidst på svæveflyvesæsonen – der er faktisk kun to måneder tilbage.
Sæsonen har indtil nu budt på megen flyveaktivitet. Flyvning i Frankrig i marts måned, DM i maj. I sommerferien var vi en masse i Tyskland og flyve. En rigtigt hyggelig uge i Lüsse, syd for Berlin med deltagelse fra andre klubber. Der har i ugen efter været sommerlejr i Kolding, som jo nu er tradition. Dette efterfulgt at SunAir Cup / Junior DM hvor klubben også var repræsenteret og Hans Christian igen blev Junior Danmarksmester – tillykke 
Derudover al den aktivitet, som sker på vores egen bane til hverdag og i weekend.
Vi har i klubben fået en masse nye medlemmer – nogle har allerede et certifikat og har meget erfaring andre er helt nye og er på vores skolingshold. Fælles for alle er at alle er velkomne i AASvK og vi glæder os meget til at dele de oplevelser, som svæveflyvning giver.

Vi har desværre i løbet af sæsonen oplevet et par gange hvor at vi været tæt på at noget kunne gå galt. Heldigvis gik det ikke så vidt, men det minder om at det vi gør og den måde vi agere på kan have ret alvorlige konsekvenser. Jeg er lidt ked af at bruge ordet held i den tidligere sætning, men jeg kan ikke finde et ord der passer bedre. At det er held at noget ikke går galt, er helt klart ikke acceptabelt og absolut noget vi skal agere på – instruktørgruppen er i gang. Regler og begrænsninger tror jeg ikke løser alt, men det er vigtigt vi hver i sær tænker over om det vi gør eller det vi ikke gør, er er fornuftigt og om det stadigt er fornuftigt om to minutter.
Det er min påstand at hvis vi gør som vi har lært, spørger hvis vi er i tvivl eller reagerer tidligt, hvis noget ikke går som det plejer, så kommer vi ikke til at opleve flere af den slag ubehageligheder. Vi skal passe på os selv, hinanden og klubben – det er alles ansvar.
Nok om det for nu.

I vinter fik vi tilskud til hangarbyggeri og her i løbet af sommeren faldt de sidste detaljer på plads og byggetilladelsen kom, således vi kan påbegynde forlængelse af vores hangar med 44 meter mod nord. Derved skulle der være plads igen i nogle år.
I denne uge modtager vi portskinner og spærfødder, som skal støbes ned. Der er kørt muld, hvor hangaren skal ligge.
Vi forventer at mærke op til udgravning nu her i weekenden. I samme weekend vil vi producere forskalling til brug ved støbning Vi forventer at grave / støbe i perioden 10. – 14. september, men dette afhænger meget af vejret.
Projektet er baseret på at vi i klubben selv ligger noget arbejde, så derfor er det vigtigt at du som medlem tager del i projektet og kommer og hjælper. Projektgruppen består primært af Lars Jensen, Kristian Hastrup og undertegnede.
Vi ved godt at det måske ikke er alle der måske føler sig helt på hjemmebane her, men vi vil sørge for at det nødvendige værktøj er tilstede. Vi vil så vidt muligt have en plan for dagen og der vil være den nødvendige instruktion.
Så meld dig gerne til projektet – vi vil prøve at lave en Doodle eller lign til det.
Vi kommer til at støbe en hverdag – vi ved at mange går på arbejde eller i skole, men vi kan godt bruge nogle folk til denne proces. Vi håber hvis alt går vel at vi kan rejse spær i slutningen af september.
Husk også at området bliver en byggeplads og der kan være ting som kan skarpe, spidse mv. Så det betyder også at man lige skal overveje tøj og fodtøj i forbindelse med byggeriet. Klubben sørger for handsker, briller, høreværn i fornødent omfang.

Vel mødt derude

De bedste hilsner,
Michael

Read 471 times
Login to post comments

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Aarhus Svæveflyveklub