Michael Rasmussen

1. september 2016 In Klubben 0 comment

Kære Medlem

Hej, jeg er her endnu – det er længe siden jeg har været på banen med en ”State of the Nation” for AASvK. Jeg vil prøve at gøre det til en fast tradition ca. hver anden måned i fremtiden.
Det er i dag sidste sommerdag ifølge kalenderen og dermed også ved at være sidst på svæveflyvesæsonen – der er faktisk kun to måneder tilbage.
Sæsonen har indtil nu budt på megen flyveaktivitet. Flyvning i Frankrig i marts måned, DM i maj. I sommerferien var vi en masse i Tyskland og flyve. En rigtigt hyggelig uge i Lüsse, syd for Berlin med deltagelse fra andre klubber. Der har i ugen efter været sommerlejr i Kolding, som jo nu er tradition. Dette efterfulgt at SunAir Cup / Junior DM hvor klubben også var repræsenteret og Hans Christian igen blev Junior Danmarksmester – tillykke 
Derudover al den aktivitet, som sker på vores egen bane til hverdag og i weekend.
Vi har i klubben fået en masse nye medlemmer – nogle har allerede et certifikat og har meget erfaring andre er helt nye og er på vores skolingshold. Fælles for alle er at alle er velkomne i AASvK og vi glæder os meget til at dele de oplevelser, som svæveflyvning giver.

Vi har desværre i løbet af sæsonen oplevet et par gange hvor at vi været tæt på at noget kunne gå galt. Heldigvis gik det ikke så vidt, men det minder om at det vi gør og den måde vi agere på kan have ret alvorlige konsekvenser. Jeg er lidt ked af at bruge ordet held i den tidligere sætning, men jeg kan ikke finde et ord der passer bedre. At det er held at noget ikke går galt, er helt klart ikke acceptabelt og absolut noget vi skal agere på – instruktørgruppen er i gang. Regler og begrænsninger tror jeg ikke løser alt, men det er vigtigt vi hver i sær tænker over om det vi gør eller det vi ikke gør, er er fornuftigt og om det stadigt er fornuftigt om to minutter.
Det er min påstand at hvis vi gør som vi har lært, spørger hvis vi er i tvivl eller reagerer tidligt, hvis noget ikke går som det plejer, så kommer vi ikke til at opleve flere af den slag ubehageligheder. Vi skal passe på os selv, hinanden og klubben – det er alles ansvar.
Nok om det for nu.

I vinter fik vi tilskud til hangarbyggeri og her i løbet af sommeren faldt de sidste detaljer på plads og byggetilladelsen kom, således vi kan påbegynde forlængelse af vores hangar med 44 meter mod nord. Derved skulle der være plads igen i nogle år.
I denne uge modtager vi portskinner og spærfødder, som skal støbes ned. Der er kørt muld, hvor hangaren skal ligge.
Vi forventer at mærke op til udgravning nu her i weekenden. I samme weekend vil vi producere forskalling til brug ved støbning Vi forventer at grave / støbe i perioden 10. – 14. september, men dette afhænger meget af vejret.
Projektet er baseret på at vi i klubben selv ligger noget arbejde, så derfor er det vigtigt at du som medlem tager del i projektet og kommer og hjælper. Projektgruppen består primært af Lars Jensen, Kristian Hastrup og undertegnede.
Vi ved godt at det måske ikke er alle der måske føler sig helt på hjemmebane her, men vi vil sørge for at det nødvendige værktøj er tilstede. Vi vil så vidt muligt have en plan for dagen og der vil være den nødvendige instruktion.
Så meld dig gerne til projektet – vi vil prøve at lave en Doodle eller lign til det.
Vi kommer til at støbe en hverdag – vi ved at mange går på arbejde eller i skole, men vi kan godt bruge nogle folk til denne proces. Vi håber hvis alt går vel at vi kan rejse spær i slutningen af september.
Husk også at området bliver en byggeplads og der kan være ting som kan skarpe, spidse mv. Så det betyder også at man lige skal overveje tøj og fodtøj i forbindelse med byggeriet. Klubben sørger for handsker, briller, høreværn i fornødent omfang.

Vel mødt derude

De bedste hilsner,
Michael

14. januar 2016 In Klubben 0 comment

Kære medlem

På mandagens bestyrelsesmøde diskuterede bestyrelsen fremdriften i vintervedligeholdelse af klubbens fly.
Det står klart at mange medlemmer deltager og mange af dem der deltager ser vi rigtigt meget. Desværre er der også enkelte medlemmer som har fløjet meget aktivt på klubbens fly, som vi overhovedet ikke har set, til trods for at man selv har haft mulighed for at booke sig på dagene. Det er rigtigt ærgerligt, for vi skal jo gerne hjælpe hinanden med opgaverne henover vinteren, når vi slider på materiellet om sommeren. Dette har vi allerede i klubben en regel om. Helt konkret så er hvert medlem bedt om at møde på fire dage fordelt hen over vinteren.
For at det skal være rimeligt for alle, så har bestyrelsen mandag den 11. januar besluttet flg.:

Et hvert medlem der i sæsonen 2015 har fløjet mere end 5 timer på klubbens fly, skal hjælpe på 4 dage af ca. 6 timers varighed. Er man syg, på ferie eller på anden måde væk, sørger man selv for at omplacere disse dage efter aftale med dagsleder.
Først efter denne indsats er lagt, kan man i sæsonen 2016 får PFT / checkstart, samt booke og flyve på klubbens fly.

Vi håber at alle medlemmer vil tage godt i mod dette.

Forhåndssvar på forventede spørgsmål:

Spørgsmål: Jeg har været syg eller bortrejst eller på anden måde udeblevet på de dage jeg har booket mig på. Kan jeg få PFT?
Svar: Naturligvis, dog først når du har udført din del af tjansen – det er dit ansvar som medlem at du også møde op de dage du har booket dig på.

Spørgsmål: Jeg har fået PFT for at vedligeholde mit certifikat og har for nuværende ikke meget tid til at flyve. Kan jeg få mit PFT?
Svar: Ja, vi er glade for at du stadig vedligeholder dit certifikat. Du kan godt få PFT hvis du flyver under 5 timer om året på klubbens materiel.

Spørgsmål: Jeg er privatejer og flyver kun på mit eget fly. Kan jeg få PFT uden at arbejde på klubbens fly?
Svar: Ja, det kan du godt

Spørgsmål: Jeg er instruktør eller underviser i klubben. Kan dette gøre det ud for vintervedligeholdelse?
Svar: Selv om at vi er rigtigt glade for at du udfører den slags opgaver, så er svaret nej.

På bestyrelsens vegne,

Michael

24. februar 2009 In Instruktør gruppen 0 comment
Referat af instruktørmøde 28. Januar 2008
Tilstedet: CS, MJC, LAJ, MR
Afbud: WOJ
 
Spil:
Vi anvender UHB gr. 630 som grundlag for spilføreruddannelse. UHB Gr. 630 giver mulighed for at I-gruppen kan afgøre hvornår en nye spilføreraspirant kan påbegynde spilføreruddannelsen. Vi forventer at elever starter på spilføreruddannelsen omkring uddannelsesnormerne A10 – A11.
Spilinstruktører er pt. Vagn Toft, Jens C. Jakobsen og Henrik Olesen.
Der er pt. 7 spilfører i AASvK
 
Flg. personer er af I-gruppen godkendt til at påbegynde spilføreruddannelsen:
Christian Høi
Lars Laursen
Michael D. Heinrich
John Aggerholm
Henrik Iversen
Tea Søe Knudsen
Nicolaj Bech
Spilvagtplan laves af Jens C. Jakobsen
 
Det er vigtigt at wirebrud føres korrekt, således at ”falske wirebrud” (taloritfejl mv.) ikke noteres.
 
Der har i sæsonen 2008 været lidt forskellig opfattelse af hvorledes wire afkobles på toppen i en spilstart.
Proceduren er at der flades ud på toppen, samtidigt med at spilfører tager ”gassen” af spillet. Der efter kobles enten automatisk eller manuelt.
 
Flyverelement:
Flyverelementet opdateres således at startopstilling på bane 11 med spillet på bane 27 annulleres, da wirene ved denne opstilling ligger i vejen for landingsfeltet. MR og CS sørger for denne opdatering.
 
LS4, MD timeantal sænkes fra de nuværende 60 timer til 40 timer.
 
Flyvning:
Der etableres et landingsfelt i begge ender af banen, som der landes i ved flyvning.
Ved landing langt fremme (hjemflyvning), skal der gives tilladelse fra dagens instruktør.
MR indkøber markeringsfelter.
 
Instruktørvagter:
Der er begrænset instruktører til sæsonen 2009, derfor lægges der stor vægt på at instruktørgruppen også selv får fløjet og IKKE går kolde i I-vagter. Dette kan betyde at der i sæsonen kan forekomme enkelte weekend dage uden instruktør.
Hver enkelt instruktør melder tilbage til LAJ / CS med hvor mange vagter der kan overkommes.
 
PFT Teori:
Der afholdes PFT-Teori 25. februar i klubhuset.
Unionens spørgsmål og lokale forhold gennemgås.
 
Gæsteinstruktørmøde:
Der afholdes gæsteinstruktørmøde 6.april i klubhuset.
 
For referat, MR
6. juli 2010 In Bestyrelsen 0 comment

Hej svæveflyver

For at lette kommunikation til og fra medlemmer er der opsat en arkskinner i klubhuset. Meningen er her at bestyrelse, instruktørgruppe og udvalg kan lave opslag der.

Opslagene vil i de fleste tilfælde også være tilgængelig på hjemmesiden, men dette her skal ses som et supplement til hjemmesiden, men her med hurtig og relevant information.

Vi forventer at alle medlemmer lige kigger engang efter om der skulle være nye informationer, når man kommer på pladsen. Hvis man tager ark ned for gennemlæsning, så husk at hænge dem på plads igen, så de er klar til den næste.

Når vi mener at opslagene har hængt længe nok, arkiveres de i en sort mappe på reolen i briefing lokalet.

 

/Michael

12. december 2012 In Klubben 0 comment

Lars Jensen har givet en gave på 3 stk Oudie 2 fra Naviter installeret med SeeYou Mobile 5.

Det er rigtigt godt for klubben, da vi fra sæsonstart har tre fly, som er udstyret med fastmonteret Flarm, IGC logger og flyvecomputer. Fly der er klar til både dagligdags strækflyvning og konkurrencer, som eksempelvis Spring Cup, Hammer Cup, klubklasse DM m.fl.

Udstyret vil blive monteret henover vinteren.

I løbet af marts afholdes der undervisning i brugen af udstyret, herunder opgaveplanlægning, logning og gode fif.

Jeg er på klubbens vegne taknemlig for gaven og ser frem til at vi tager dem i brug.

Se mere på: http://www.naviter.com/products/oudie-2/

Med venlig hilsen

Michael

10. januar 2012 In Klubben 0 comment

Aarhus Svæveflyveklub viser igen sin tilstedeværelse ved konkurencer.

Til SpringCup 2012, som afholdes i Herning fra 22. - 28. april detager Aarhus Svæveflyveklub med seks fly. SpringCup er en svæveflyvekonkurence, som er kendetegnet ved at have opgaver, som er mulige at gennemføre for såvel nyere piloter til de mere rutinerede.

Fra bestyrelses side tager vi det som et rigtigt positivt tegn og er meget glade for at have så mange af vores medlemmer tilmeldt.

Deltagerne er:

Kristian Hastrup i OY-XMD, MD, LS4

Anders Borbye i OY-XJL, P5, ASW19b

Lars Elvstrøm mfl i OY-XJA, E4, Twin Astir

Camilla C. Sørensen i OY-ROX, CC, Standard Libelle H201

Michael Rasmussen i OY-???, ??, Givetvis LS8 15meter

Christian Skov i OY-EXC, EC, LS8 15 meter

 

Pbv,

Michael Rasmussen

9. februar 2012 In Flyveskolen 0 comment

Johan Haslev og Anders Borbye bestod i dag N-BEG radioprøven og kan nu flyve i kontrolleret luftrum.

Tillykke til dem :-)

 

/Michael

13. september 2011 In Flyveskolen 0 comment

Her i september måned har Dines Arnholm og Terje Drechsler bestået den praktiske prøve til S-certifikat.

Begge bestod og kan nu kalde sig S-piloter. Tillykke med det :-)

22. juni 2011 In Flyveskolen 0 comment

hcogandersAnders Borbye og Hans Christian Bertelsen bestod idag, 22. juni, prøven til S-certifikat. Dermed er Anders og Hans Christian klar til at tage til en masse nye oplevelser som svæveflyver.

Tillykke med det.

Aarhus Svæveflyveklub
5. maj 2011 In Flyveskolen 0 comment

CCSsoloSmallCamilla C. Sørensen bestod i dag 5. maj 2011 den praktiske prøve til S-certifikat. Prøven blev afholdt på Svæveflyvecenter Arnborg, hvor Aarhus Svæveflyveklub i denne uge holder forårslejr.

Camilla har dermed afsluttet uddannelsen som S-pilot. Forude venter fantastiske oplevelser som svæveflyver - ikke mindst i Camillas eget fly.

Tillykke til Camilla :-)

Kunne du tænke dig at blive svæveflyver, så kontakt os. Du er også velkommen til at kigge forbi og være med på en flyvedag. Vi holder til ved True meget tæt på Aarhus

Med venlig hilsen

Michael Rasmussen

Side 1 ud af 3

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Aarhus Svæveflyveklub