22. september 2009 By In Instruktør gruppen

Tilstede: Lars Jensen (LAJ), Morten Juul Christensen (MJC), Jens C. Jakobsen (JCJ), Michael Rasmussen (MR), Christian Skov (CS)

Hændelser og nyt siden sidst

Landingsrunder
Der har været et par enkelte flyvninger hvor landingsrunden har været disponeret for lav, det er uendelig vigtig at have respekt for højden i landingsrunden.

Uddannelse

Elevrepræsentant
Klubbens elevrepræsentant er Dines Arnholm.

Miniprøve
Når elever kommer til A11 normen skal der være fokus på at miniprøven snarest herefter bliver gennemført såfremt eleven ikke har s-teori.

Nye solopiloter
Siden sidst har Fabio fløjet solo.

Strækflyvnings uddannelse
Nye S-piloter opfordres til at påbegynde strækflyvningsnormerne i unionshåndbogen UHB 760

Omskolinger og tilladelser

Omskolingskrav til Twin Astir
Omskolingskrav til Twin Astir justeret, fremover er dette minimum 60 timer
(Rettet i flyvereglementet)

Passagertilladelse
Krav for passagertilladelse justeret, fremover kan passagertilladelse påbegyndes når omskoling til Twin Astir er gennemført.
(Rettet i flyvereglementet)

Flyvesikkerhed

Parkering af fly
Parkering af fly skal foretages uden for startfeltet. Fly må først køres ind på startfeltet når de er klar til start..

Talluritter på wire
Vi har for mange talluritsamlinger på vores wire.
Spilgruppen skal oprette en tallurit logbog hvor samtlige samlinger bliver noteret med, starttal jvf spil journalen, afstand fra spil og hvilken wire.
Talluritter skal enten udskiftes eller være splejset inden de har opnået 50 starter.

Placering af startsted i øst
Ved opstilling af startsted i øst, skal startstedet fremover placeres syd for startstedet så der gives plads til at fly trækkes bag om de fly som holder klar til start

Eventuelt

Betjening af spil i forbindelse med afbrudte starter
Der har været mange overløb på spillet i forbindelse med afbrudte starter.
Ved afbrudte starter skal spilføreren holde gassen på spillet til wiren er strammet og derefter hurtigst mulig tage gassen af uden wiren derved bliver slap og løber fra trækket ind på tromlen.
Denne procedure undgår at der kommer overløb på tromlen og faldskærmen på wiren kommer stadig lige hurtig fri fra flyet

Næste I-møde mandag d. 19 oktober 2009

For referat: Lars Jensen

14. september 2009 By In Bestyrelsen

Fremover vil bestyrelsens referater udkomme som pdf.

De vil være at finde under "Download" -> "Referater og indkaldelser" -> "Bestyrelsesmøde".

Her er referatet fra sidste bestyrelsesmøde:

Referat_bestyrelsesmøde_070909

Mvh

Michael Heinrich

 

4. september 2009 By In NBEG / BEG Teori

Hejsa
Til vinter laver vi igen et samarbejde med Silkeborg Flyveklub til N-BEG og BEG radiocertifikater. Undervisningen kommer til at forgå både ved brug af internettet, samt teoriundervisning i både Silkeborg Flyveveklub (Christianshede), Aarhus Svæveflyveklub og tildels hjemmestudier.

Betaling for kurset er jfr. klubbens prisliste - pt. kr. 1000 for undervisning og materialer. Der til skal lægges prøvegebyr over for SLV pt. kr. 2.300 pr. prøve.

N-BEG prøven består af danskprøve, N-BEG teoriprøve (skriftlig), kunstig flyvetur med radiokommunikantion.

BEG prøven er det samme som ovenstående, blot med en receptiontest - men her er alt på engelsk.

N-BEG er nødvendig for flyvning i kontrolleret luftrum i dansk FIR.
BEG er nødvendig hvis man også ønsker flyvning med engelsk kommunikation fx udlandet.

Hvis man ønsker det at deltage kan man tage den ene eller den anden prøve, men også begge to.

Er du interresseret i at deltage, så må du gerne lige skrive til mig, så vi har en idé om hvor stor interessen er - gerne inden 20. september

Har du spørgsmål, så skriv eller ring.

Med venlig hilsen
Michael

28. august 2009 By In Spilgruppen

Til stede: Jens Christian, Lars Laursen, Michael Heinrich, Peter Mortensen, Jesper Nexø Jørgensen, Christian Høi, Rasmus Bredal, Dines Arnholm.

 

Jens Christian indleder mødet med at forklare at han trækker sig fra spilfører-gruppen på grund af instruktør-arbejde i AASVK. Ny spilmester er Rasmus Bredal. Vi takker Jens for et stort og rigtig godt stykke arbejde som spilmester, og vil prøve at efterleve kvaliteten og arbejdsindsatsen!


1.
Uddannelsen + ”biblen”. Er uddannelsesforløbet godt og fornuftigt? For lang/kort? For grundigt/overfladisk? Er uddannelsesmaterialet tilfredsstillende (logbog + bibel)?

 

Generelt er der enighed om at spilførerforløbet er tilpas af længde – start for uddannelse ligger fint sidst i A-normerne, selvom der diskuteres hvorvidt det er fornuftigt at eleven går og har solo-flyvning i hovedet.

Spilfører-vejledningen er godt skrevet, og kommer omkring alle punkter – dog skal der indføres afsnit omkring vejledende brug af Skylaunch. (Der skal her bl.a. pointeres, at SkyLaunch kun må bruges som vejledende hastighedstjek. Der må ikke fokuseres for meget på SkyLaunch, da det nemt giver ”pio”. Der skal øves starter med slukket SkyLaunch.)

Vi mangler reelt et sted at holde styr på antal starter som spilfører – dette kan muligvis udledes af startlisten på sigt, og i spil-journalen. Det kan bruges vejledende.

Wiresplejsning skal være obligatorisk og man skal som spilfører kunne udføre gode langsplejsninger.

Standsning af wire 30 m før spil opfriskes – det giver det bedste resultat at standse den et stykke ude, det letter wire-kørsel. Det genopfriskes ydermere at det er vigtigt at spillet tager gas af på toppen for at ”sætte piloten af”. Det skåner både fly, wire og spil.

Nye elever skal ned og sidde (observere) tidligt i forløbet (A4-5).


2. Er uddannelsestidspunktet (A10-11) passende, eller er det bedre at vente til efter solo, som Unionen anbefaler?

 

Udannelsestidpunktet er passende (gennemgået under punkt 1).


3. Hvor mange spilførere skal vi være?

 

Vi er i øjeblikket omkring 14 spilførere. Der er enighed om at det er passende at have lidt flere som reserve, da det ikke vurderes at give problemer med manglende spiltræning på sigt.

 

4. Hvor tit skal man have vagter? Skal vi tage hensyn til folks evt. andre forpligtelser i klubben (f.eks. bestyrelsesarbejde)?

 

Vi bliver enige om at man efter en sæson som spilfører godt kan nøjes med vagter ca. hver 3-4 uge, mens man som ny spilfører (under en sæson) skal have lidt flere vagter, for at få en rutine. Instruktører er som de eneste på forhånd fritaget for spilvagter (men det ville måske være en god ide hvis de lige genopfrisker deres evt. tidligere erfaringer i ny og næJ).


5. Vagtplanlægning. Fungerer det ok? Fungerer bytteordningen godt nok?

 

Antal vagter og placering har været god. Jesper foreslår at prøve at udvide planlægningsmodulet således at man kan foreslå at bytte vagter internt, således at det med det samme optræder i spilvagt-systemet på hjemmesiden. Indtil videre fungerer det som normalt. Vi bør dog tilstræbe at få opdateret websitet når der byttes, af hensyn til overskuelighed.


6. Spillet. Fungerer det som det skal? Ønsker til ændringer/indretning? SkyLaunch i alle (klub)fly?

 

Spillet fungerer godt, trods lejet i venstre tromle. Dette behandles i vinterhalvåret. Automatisk udtræksbremse er i øjeblikket sat ”on hold” på grund af tekniske udfordringer. Radioen er god, og bremserne fungerer som de skal.

Vi snakkede lidt om ”wireskånsomme” teknikker (for at undgå wirebrud og –salat). Dette er langt hen ad vejen et spørgsmål om træning og erfaring, men nogle gode råd er:

1.       Lyt til tromlerne under udtræk. Tjek efter og fjern kinker manuelt ved mindste mistanke.

2.       Tjek altid tromler for overløb/løs wire efter afbrudte starter (især fra lav højde). Løst oprullet wire skal altid trækkes ud manuelt.

3.       Rolige bevægelser med gashåndtaget, rolig nedhaling efter udløsning.

Vi vil gerne have SkyLaunch i alle klub-fly.


7. Afbrudte starter som foretages af spilføreren, og ikke af flyet.

 

Uventede afbrudte starter under 2-sædet skoling (el. PFT og lignende) initieret fra spillet (simuleret motorstop) vurderes som en god idé set fra spilførerens synspunkt. Dette vendes også i instruktørgruppen. Det skal her indskærpes, at simulerede afbrudte starter (motorstop) UDELUKKENDE må foretages på instruktørens foranledning!


8. Spilinstruktøraspiranter

 

Jesper Nexø, Rasmus Bredal, Kristian Hastrup og Christian Høi indstilles som spil-instruktører.

9. Evt.

 

Det diskuteres om motoren skal holdes varm hele tiden da vi har haft en del ventetid pga. motoropvarmning, men det besluttes at start-stedet skal være mere opmærksom på at fortælle spillet når der skal varmes op, især efter pauser i starterne. Dette gøres for at spare benzin. Der bruges lidt over en liter per start.

 

Afslutningsvis blev der kigget efter forfang syd for banen - og det lykkedes at finde det ene!


Ref. Jesper Nexø Jørgensen

19. august 2009 By In Klubben

Tænker du på at lære at svæveflyve så holder vi infomøde mandag d. 12 oktober kl 19:00 i vores klubhus.

Tilmelding til Lars Jensen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring på 20472263

Infomødet indeholder blandt andet:

  • En rundvisning i klubben samt fly og øvrigt materiel
  • Forklaring om hvordan uddannelsesforløbet til svæveflyver er bygget op.
  • Info om hvad det er at være svæveflyver og hvad man kan
  • Praktiske oplysninger, priser etc.
18. august 2009 By In Instruktør gruppen

Tilstede: Lars Jensen (LAJ), Morten Juul Christensen (MJC), Jens C. Jakobsen (JCJ), Michael Rasmussen (MR), Niels Voigt
Afbud: Christian Skov (CS)

Instruktørgruppens virke

Klubbens flyvchef
Grundet meget arbejde og rejseaktivitet har Christian Skov ønsket at klubben finder en ny flyvechef, ny flyvechef er Lars Jensen.

Hændelser og nyt siden sidst

Havari med MD
Forholdene omkring havariet blev gennemgået. Vi afventer rapport og vil evaluerer yderligere hvad vi, kan gøre ekstra for at undgå lignende situation.

Referat af havari med K7
Referatet fra havariet med K7'eren er netop kommet, vi vil gennemgå rapporten og nærlæse denne.

Uddannelse

Weekendskoling
Da fremmødet på weekender er for ringe til at opretholde formiddag/eftermiddag er dette indtil videre erstattet af tilmelding kun til hele dagen med møde til briefing kl. 9:30.

Træning i afbrudte starter
Ved afbrudte starter under skolingen/PFT vil vi fremover praktiserer at øve afbrudte starter i stor højde hvor det er spillet som tager gassen af spillet, instrueret af instruktøren før starten.

Nye S-piloter
Vi har fået 4 nye s-piloter, tillykke til jer alle: Kristian H Andersen, Jesper Nexø, Ole Gade og Lars Elvstrøm

Nye solopiloter
Siden sidst har Christian Høi fløjet solo

Spindtræning i ASK 21
Vi har fået rigtig gode erfaringer med spindtræning på ASK21’eren Pt. har Jens C Jakobsen og Lars jensen øvet spindtræning og det vil være en god idé at kontaktes en af dem inden.
Men generelt er det er vigtigt at følge den tyske hånd med vægttabellen. Samtidig skal håndbogen gennemlæses og briefes får øvelserne.

Cockpit check i ASK21
Under cockpitcheck i ASK21 skal spindkit verificeres af eller påmonteret.

Omskolinger og tilladelser

Generelt for omskoling og tilladelser
En omskoling eller passagertilladelse mv. skal altid godkendes efter anmodning til en FI’er som samtaler med klubbens flyvechef.

Nye omskolinger
ASW 19: Jesper Nexø, Kristian H Andersen, Ole Gade

Omskolingsskema for fly
LAJ laver et omskolingsskema som kan benyttes til omskoling til klubbens fly

Flyvesikkerhed

Flyvning i klubbens fly
For flyvning solo i klubbens fly, skal minimum flyvetræning som til passager flyvning overholdes. dvs. 5 starter eller 1 time indenfor 90 dage (kan erstattes af PFT)

Eventuelt
Der er lavet en flot folder til nye elever i Aarhus Svæveflyveklub, nuværende medlemmer kan også med fordel gennemlæse denne. Folderen ligger i klubhuset. og kan hentes ved at klikke her

Næste I-møde mandag d. 21 september 2009

For referat: Lars Jensen

18. august 2009 By In Bestyrelsen

Tilstede: Michael Rasmussen (MIR), Morten Juul Christensen (MJC), Lars Jensen (LAJ), Christian Høi (CHØ), Erik Wildau (EW)

Afbud: Christian Skov (CS), Kristian H Andersen (KHA), Michael Duus Heinrich (MHE)

Bestyrelsens virke.

Referater fra bestyrelsesmøder

En kritik af bestyrelsens referater er taget til efterretning, fremover vil vi forsøge at gøre det mere uddybende, samt forklare baggrund og grund for handlingen af de enkelte punkter.

Aktionsliste:

I forlængelse af referater vil vi lave en aktionsliste så vi kan følge op på alle igangværende aktiviteter og denne vej sørge for at intet bliver glemt eller henligger ugjort i længere tid end aftalt.

Formandens (MIR) opgave vil være at have overblik over listen og opgaverne imellem møderne og hvis en plan skrider, tage aktion. Aktionslisten skal være en del af referaratet.

Afholdelse af bestyrelsesmøder.

Da onsdag ikke passer alle og der er skoleflyvning på denne dag, vil bestyrelsesmøder fremover blive kalender sat, til første mandag i hver måned.

Struktur på referater og møder.

For at ensrette referater og afholdes af møder arbejder vi imod at få lavet en fast skabelon for bestyrelsesmøderne (LJ)

Indhold og emner til kommende bestyrelsesmøder.

Emner til bestyrelsesmødes skal indsendes til formanden (MIR) som herudfra laver agenda til bestyrelsen med udgangspunkt i den faste skabelon for afholdelse af mødet.

E-mail post fra DSVU.

Vi modtager elektronisk post fra DSVU, derimellem kan komme vigtig post som der straks skal tages aktion på, og samtidig mails som ikke er relevante for hele bestyrelsen at få videresendt. MIR får struktureret modtagelsen så mails ikke går til hele bestyrelsen men kun til den/de ansvarlige, samt at postkassen løbende tømmes.

Post og meddelelser

Henvendelse fra DSVU vedr. vedtægter.

DSVU har påpeget et punkt i vores vedtægter i forbindelse med DIF lånet, som måske skal ændres, nærmere følger når sagen er endeligt undersøgt.

Det drejer sig om fordeling af klubbens midler i forbindelse med en opløsning af klubben.

Økonomi

Klubben har en god, men samtidig meget stram økonomi, dette er ikke noget nyt men efter at byggelånet og fly samt DIF lån er blevet aktive skal der hver måned betales afdrag og renter. Dette gør at vi skal passe meget på at der altid er penge på kontoen, og vores stramme håndtering af udgifter skal blot ses som ’rettidig omhu’.

Fakta er at vi i første 1/2 år har haft alt for store udgifter og vores likviditet er presset, vi vil derfor lave nyt budget for 2. Halvår.

Vi har ikke gode flyvetids indtægter, vi er under budget men er reddet af starter og passagerflyvning

Vi er pr. 5. august 40 aktive, heraf er 4 udmeldt pr. 1. november, 2 æresmedlemmer som ikke betaler kontingent. Dette giver pt. 38 kontingentbetalende medlemmer.

Af vores aktive medlemmer er 17 Elever.

(Note efter mødet d. 5. August. D. 6. august fik klubben 2 nye elever så vi er nu 42 aktive medlemmer)

Kantine regnskabet

For at fordele arbejdsopgaver og sikre at kantinen giver overskud og ikke bliver blandet sammen med resten af klubbens økonomi separeres kantineregnskabet fra klubbens regnskab. Efter at dette er gennemført vi der blot være en mellemregningskonto i klubregnskabet til opkrævninger igennem PBS af kantine køb.

MHE har fremtidig ansvaret for kantineregnskabet.

Der laves en løsning med ny konto i banken og kontokort til kantinemesteren så der ikke skal laves personlige udlæg. MJC sætte dette i gang.

Statusopgørelse gennemgået.

Vi havde i vinter store udgifter til spilmotor, faldskærme til ASK21 og transportvognsombygning til ASK21. Disse er bogført under udgifter i klubbens regnskab, vi diskuterede om disse skulle flyttes til aktiver.

Spillets motor, der var ikke enighed om renoveringen af spillets motor burde bogføres som udgift eller delvis som aktiv pt. forbliver denne som en udgift i 2009

Faldskærme til ASK21 flyttes til aktiver. Transportvogns ombygning flyttes til aktiver.

Likviditetsbudget

Vi har penge på kontoen til at betale vores faste udgifter, der er lidt usikkerhed omkring budgettet i vinter. MJC, LAJ og MIR sætter sig sammen.

Budget for 2009 og 2010

Budget gennemgået, nogle poster falder ved siden af, MJC, MIR og LJ gennemgår budget for resten af året inden næste b-møde for at sikre at der er penge til hele året.

Område ansvarlige laver oplæg til budget for 2010.

Depositum i regnskab

LAJ mente at depositum indbetalt af medlemmer skal kunne ses direkte i regnskabet som en post under passiver, MJC, MIR og LAJ sætter sig sammen og finder en løsning

Restancer

Vi har måttet tabsføre omkring kr. 9.000,- ud over de 7500 som allerede er bogført, det er for største parten gamle sager for medlemmer som har udmeldt sig i 2008 eller tidligere år, men aldrig har betalt de tilbageværende skyldige beløber.

Vi må se dette fra den positive side er vi med den nye løsning med depositum ved indmeldelse nu er på forkant så vi ikke kommer i denne situation igen.

Samtidig har vi fået opbygget en god rutine så restancer hurtigt opdages og kassereren kan skride ind

Salg af klubhytte

Vi har endnu ikke fået et fornuftigt bud på Arnborg Hytten. Vi forsøger stadig at sælge, men arbejder sideløbende med en koncept for at udleje hytten til 150,- pr. døgn. (MJC)

Klubdrift

Flyvning i klubbens fly fra fremmede pladser.

Selvom der flyves i klubbens fly fra fremmede pladser, skal der betales flyveafgifter, for at dette kan administreres skal der føres startlister, selvom der flyves i klubbens fly fra fremmede pladser.

Elektronisk startliste

Ole Gade er ved at have 1. Udgave af webbaseret elektroniske startliste færdig. Fra lørdag d. 8. august vil der køre prøveforløb af systemet sideløbende med startlisten.

Medlem af flere klubber

Et medlem har spurgt efter rabat da vedkommende allerede er medlem af naboklub.

Vi ønsker ikke at konkurrerer med vores naboklubber og ønsker man at være medlem af flere klubber betales der samme kontingent som øvrige medlemmer. (Dog kun kontingent til DSVU fra en klub)

Medlemslisten på hjemmesiden

Medlemslisten på hjemmesiden er ikke blevet vedligeholdt det sidste stykke tid, CHØ opdaterer og vedligeholder fremover medlemslisten på hjemmesiden. LAJ sætter CHØ ind i systemet snarest

Elevpakken

Der har været tvivl omkring opsigelses frister på elevpakken. Opsigelse af elevpakken følger betingelserne for medlemskontingentet og opsiges med 3 mdrs. varsel, gentilvælges elevpakken indenfor de næste 12 mdr skal der tilbagevirkende betales for flyvepakken i de mellemliggende måneder.

Grunden til dette skal ses i at elevpakken er som betaling for flyvning over hele året, hvor der i højsæsonen vil være en større flyveaktivitet end forår og efterår. Elevpakken er udregnet efter budgetterede indtægter over en hel sæson. Og der må ikke kunne ’shoppes’ ved at fra og tilvælge pakken i de måneder som man ønsker at flyve meget.

Flyfordeling

Der er ved at komme mange som vil flyve i klubbens fly, dette har givet nogle uheldige dage hvor nogle ikke har fået fløjet og andre har fløjet hele dagen. Fremover skal briefingen indeholde en flyfordelings procedure indeholdende en lodtrækning.

EW laver et fordelingssystem efter lodtrækning princip fra Vejle Svæveflyveklub, og introducerer denne på briefingen snarest.

For både 2-sædet og 1-sædet skolefly skal piloterne på skoleflyet fordele flyvningen ligeligt imellem sig, og sørge for alle får fløjet ligeligt.

Gavekort til gæsteflyvninger

Der kommer løbende forespørgsler på gavekort til passagerture, grundet lovgivning må vi ikke sælge sådanne.

Skade på Unionens Puchacz ved planlagt spindøvelses dag på Arnborg

2 elever har haft en gæsteinstruktør med til Arnborg for spindøvelser, da flyet OY-XRP blev trukket ud af hangaren kørte flyet med vingen ind i hangarporten. Flyet har efterfølgende været til reparation hos Dan-Glide.

Fartøjschefen var en af klubbens gæsteinstruktører hvortil regningen tilsendes fra DSVU.

Bestyrelsen har den holdning af gæsteinstruktøren under alle omstændigheder skal holdes skadefri men heller ikke klubben skal betale regningen.

Bestyrelsen har besluttet at sagen overdrages til voldgiften, MIR kontakter voldgiftens medlemmer og sætter dem ind i sagen. Vi afventer voldgiftens afgørelse men betaler regningen for reparationen i mellemtiden.

Flyveaktivitet

Instruktørgruppen

Grundet meget arbejde og rejseaktivitet har Christian Skov ønsket at klubben finder en ny flyvechef, instruktørgruppen finder på næste møde en ny flyvechef.

Havari med OY-XMD

Vi har desværre haft et havari med vores LS-4, Instruktørgruppen har taget aktion på denne.

Havarirapporten med K7'eren

Havarirapporten fra havariet i september 2008 med K7'eren OY-BXL er kommet... Instruktørgruppen tager denne til efterretning på næste instruktørmøde

Flyvende materiel

Vi har fået tilgang af en ASW19 som er lejet med forkøbsret. Yderligere har vi lejet unionens Discus ’SU’ som midlertidig erstatning for LS-4 til denne kommer retur fra værksted.

Dokumentation på fly

Dokumentationen på vores fly er ved at være gennemgået, det har været en meget stor opgave, men nu er der meldt klar til DSVU/SLV.

Havari med LS-4 OY-XMD

OY-XMD havarerede i juni, flyet forventes klar fra Dan Glide sidst i august eller først i september

Bergfalken

Da det ikke har været mulig at få flyet luftdygtig. Er det besluttet at forære denne til DASK. LAJ koordinerer overdragelsen til DASK.

Placering af fly og andet materiel i hangaren

Indtil jubilæum fylder de smukke gamle DASK fly en del i hangaren, herefter skal vi have reorganiseret hangaren bl.a. så trailere kan trækkes ud af hangaren med bil. Hvilket er umuligt med den placering junior’en har pt.

Syning af vingeovertræk til vores fly

Syning af vingeovertræk er af flere grunde gået i stå. Vi forsøger med en ny start, KHA koordinerer.

Jordmateriel

Spillet er i god stand, dog er der nogle punkter til vintervedligeholdelse. Men alt i alt kører spillet rigtig godt i øjeblikket. Golfvognen er ikke kørende pt. CHØ arbejder på sagen

Græsklipperen

Vi har ikke en helt optimal græsklippe, men vi holder den kørende til vi finder en bedre løsning.

Der arbejdes på en plan med ombytning af vores nuværende cylinderklipper til en rotorklipper med et samtidig salg af den gule traktor

Plads og bygninger

Udlejning af jagt på flyvepladsen

Der har været forespørgsel på vinterjagt på pladsen, vi bor på lejet grund så det er ikke muligt at udleje jagtretten.

Fliser til terrassen

Der skulle blive lagt fliser inden jubilæum

Græsslåning

En af vores nye elever bor tæt på og har en lille rotorklipper som midlertig kan hjælpe os med at holde græsset klippet i arealerne omkring klubhuset. Samt tage de store ’totter’ af kløver på banen

PR og Aktiviteter

Jubilæumsflyvning i forbindelse med 75 året for klubbens første flyvning

Jubilæumsflyvningen fra d. 15. juni blev en stor succes.

Jubilæums reception og hangarfest d. 15. august samt åbent hus + landssvæveflyvedag d. 16 august

Planlægningen er i fuld gang og det tegner til at blive nogle spændende dage for klubben.

Annoncering

Vi kan have flere elever på elevholdet, og samtidig er der d. 16. august landssvæveflyvedag.

Vi har i juni lavet et kort forsøg med reklame på facebook, det har været en succes og vi investerer 1.000,- på annoncering derigennem.

Messe i efteråret

Vi har fået tilbudt at deltage i en messe i ridehuset 30. september til 1. oktober, vi vil deltager. LAJ koordinerer

Eventuelt

Fremtidsplaner

Vi skal til at tænke længere fremad med klubben end blot den daglige drift. LAJ laver agenda og finder dag til møde om klubbens fremtidsplaner, herefter tænker vi at lave dette til tilbagevendende mødeaktivitet med et antal måneder imellem. Første møde medio september.

Næste b-møde mandag d. 7. september 2009

For referat: Lars Jensen

Aktionsliste

Emne Aktion Status
Voldgift sag med RP MR -
Lodtrækningssystem EW -
DSVU post struktur MJC -
Salg aftransportvogn MJC -
Skabelon til bestyrelsesmøder LJ -
Overdragelse af Bergfalken til DASK LJ -
Messe i ridehuset i september LJ -
Budget overblik MJC -
Vingeovertræk KHA -
Opdatering af medlemslisten på hjemmesiden CHØ -
Budgetter for 2010 Område ansvarlige -
13. august 2009 By In Klubben

Foran os står en weekend hvor der sker en masser spændende på True. Lørdag (15 august) formiddag holder klubben 75 års reception fra kl 9-11 hvor bl.a Aarhus Kommune's borgmester Nicolai Vammen, taler og officielt indvier vores nye ASK 21. Søndag er der landssvæveflyveklub og åbent hus på True hvor vi regner med at rigtig mange østjyder vil benytte dagen til at komme forbi og se eller få en flyvetur.
Og ikke at forglemme lørdag aften hvor klubben holder 75 års jubilæumsfest, hvortil det stadig er muligt at tilmelde sig.

I morgen fredag d. 14 august fra kl 12 har vi brug for alt den hjælp vi kan få med at få klargjort pladsen og klubhuset, til weekenden. Jeg håber at så mange som muligt kan kigge forbi nogle timer og give en hånd med, der er masser af ledige opgaver hvis du ikke allerede har fået en. Ligeledes håber vi at se rigtig mange både lørdag og søndag til en hyggelig weekend for at fejre vores klub's 75 års jubilæum.

Håber vi ses.

Med venlig hilsen
Lars Jensen

 

5. august 2009 By In Klubben

Nå er det snart tid til årets store jubilæumsfest i Aarhus Svæveflyveklub.

Lørdag d. 15 august kl. 19.00 er hangaren pyntet til fest.

Vi starter med en velkomstdrink kl 19, herefter er menuen.

Hel grillet pattegris
Grillede oksestege
Flødekartofter i fad og grillede kartofler
Sommersalater og Sommercoleslaw

Dessert: Bananasplitbuffet med grillede kartofler, is, frugt, chokolader mv.

Pris pr person er 125,- for børn (som er meget velkomne) er prisen 65. Øl, vin og vand som kan købes i baren,

Taler, sange etc er meget velkomne til aftenen, der vil også blive lyd, billed, video indslag fra gamle svæveflyve medlemmer.

Info til børn og barnlige sjæle: Der bliver opstillet biograf til børnene i klubhuset, med disneytegnefilm, til aftensmad vil der være børnebord med grillede pølser.

Tilmelding til festen foregår ved at udfylde formularen herunder, eller sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Reception og flyvedagen

Hele dagen d. 15 august er en festdag, vi starter kl 9-11 med morgenmad og reception kl. 10.

Kl. 11.00 er der officiel indvielse af klubbens nye ASK 21 'TR'

Herudover vil dagen blive krydret med kunstflyvning, flyvning med gamle og nye fly og hygge

{rsform 2}

29. juli 2009 By In Formandens klumme

Kære medlemmer

Så er det tid til at skrive lidt om hvordan det står til i Aarhus Svæveflyveklub.
Siden sidst er der sket meget.
Vi har medio maj fået vores ASK21 på dansk register. Det var og er en milepæl for klubben. Skoling på omkring fem dage om ugen sætter sit præg. Allerede nu har ”Tango Romeo” fløjet over 550 starter og 75 timer – alt det på godt to måneder – imponerende.

Desværre har vi siden sidst også haft et havari med MD under en spilstart. Vores klubkammerat kom slemt til skade, men kommer sig heldigvis over det, hvilket naturligvis er det vigtigste. MD blev hårdt medtaget, men repareres og forventes flyveklar igen sidst på sæsonen.
Som alternativ til MD er Dansk Svæveflyver Unions, Discus CS, SU  på True som erstatning indtil MD er tilbage. Derudover er der lavet en lejeaftale med Bent og Hennings ASW19. En rigtig fornuftig løsning, der samtidigt giver os en idé om behovet for en ekstra ensædet på sigt. Bestyrelsen arbejder på forskellige finansieringsmodeller for en ekstra ensædet flyver. Dette kommer der mere om i løbet af en måneds tid.

Vi har i klubben fået tre nye S-piloter. Stort tillykke skal der lyde til Ole Gade, Kristian Hastrup og Jesper Nexø, som alle var oppe S prøve samme dag J
Vi var i maj måned været vært for Midtjysk DIKO (Distrikts Konkurrence), med deltagelse af både egne og udefrakommende piloter.
Christian Skov og Morten Juul Christensen deltog i DM 2009. Resultatet blev en hhv. 4. og 5. Plads.
Lars Jensen og undertegnede har været på flyinverted - kunstflyvningskursus på  Aars flyveplads.
I Termik Ligaen er vi også godt med. Faktisk fører vi 3. division nu og står til at rykke op i 2. division  næste år.

15. juli var det 75 år siden at klubben havde sin første start. Dette blev markeret ved at gentage flyvningen med en Stamer fra True – vel at mærke med gummitovsstart. Hele dagen igennem var der stort fremmøde af både presse og gæster. Om aftenen var der fest med helstegt pattegris. Dagen var en succes  - godt gået af jubilæumsudvalget !
Husk at der afholdes jubilæumsfest 15. august og der flyves med gæster 16. august .

Fortsat god sæson.

/Michael

 

Side 8 ud af 29

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Aarhus Svæveflyveklub