15. maj 2009 By In Instruktør gruppen

Referat for Instruktørmøde 14 maj 2009

Tilstede: Christian Skov, Jens C Jakobsen, Lars Jensen, Michael Rasmussen, Morten Juul, Wolmer Jørgensen

Instruktørstatus

Jens C Jakobsen har generhvervet sit certifikat og genindtrådt i instruktørgruppen

Retningslinier for pladsen

Lars gennemgår og retter op flyvereglement så den følger de rutiner vi har på pladsen i dag

Omskolinger og tilladelser

Generelt skal vores piloter være i det grønne område før der må omskoles til nye flytyper.

Indtruktørgruppen eller minimum 3 af klubbens instruktører skal godkende før omskolinger kan godkendes.

Henrik Olesen er blevet omskolet til LS4.

Jürgen Jurgensen kan omskoles til LS4 samt gennemgå uddannelse til passagertilladelse.

Henrik Olesen kan omskoles til flyslæb, vi prøver at få hjælp fra en af naboklubberne.

Omskolingsskemaer.

Christian Skov laver omskolingsskemaer til vores flytyper, indtil vi har dem benytter vi hvad der ligger på dsvu.dk

Kurser

Henrik Olesen deltager på begynder strækflyvningskursus på Arnborg. (www.nordic-gliding.org)

Timekrav til fly.

Mindstekrav for omskoling til Twin Astir sættes fremover til 75 timer

Uddannelsen

Vi skal have mere fokus på at eleverne kommer videre i deres normer, alle skoleflyvninger SKAL have et formål for eleven. Brifieng normerne må ikke være en stopklods for at komme til næste norm, vi skal give os tid efter eller før flyvning til at gennemgå dissen med eleven.

Elevstatus

Gennemgået

Det er vigtigt at elever får opdateret elevstatus på hjemmeside hver gang en norm bliver godkendt

Sprængstykker og startprocedure

Før hver start skal alle sprængstykker, specielt de blå kontrolleres for om sprængstykket har været oppe på ’flydegrænsen’ og i så fald skiftes. Flydegrænsen viser sig ved at der er krakeleringer i malingen omkring centerhullet i malingen.

Spindøvelser på ASK 21

Før spindøvelser skal vægtskemaet fra den originale (tyske) flyvehåndbog følges nøje, og begge personer skal have ajourført deres vægte. Vi får anskaffet personvægt, Michael Rasmussen anskaffer.

Tilmelding til skoleflyvning

Det er obligatorisk for at deltage i skoleflyvningen at elever benytter  tilmeldingen på hjemmesiden og huske at afmelde såfremt de ikke kommer.

Organisation af flyvedagene

Hverdags skoling: Såfremt der er under 3 tilmeldte til aftenskoling kl. 20 dagen i forvejen, så forbeholdes instruktøren retten til at aflyse flyvedagen.

Spiluddannelse

Rasmus Bredahl og Lars Elvstrøm påbegynder spilkøre uddannelse.

Kommunikation

Vi har 2 mailing lister

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Efter hver flyvedag sender dagens instruktør en mail med resume af dagens flyvning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Henvendelser vedr. omskolinger og andre forespørgsler til den interne instruktør gruppe.

Næste instruktørmøde mandag  d. 22 juni 2009

13. maj 2009 By In Klubben

Som sidste år holder vi sommerlejr på True, det bliver i uge 29

Kommer du så brug dette link og doodle hvornår du kommer.

http://doodle.com/7x735n2v36w674vy

13. maj 2009 By In Bestyrelsen

Tilstede: Lars Jensen, Christian Høi, Michael Rasmussen, Morten Juul Christensen, Erik Wildau, Michael Heinrich.

Afbud: Kristian Hastrup Andersen og Christian Skov.

1.    Post og meddelelser:
- Faktura og medlemsoversigt fra DSvU gennemgået.

2.    Økonomi:
a.    Driftsregnskab:
- Driftsregnskabet er nu opdateret, og status uændret.

b.    Ekstra ordinære omkostninger
- Starten på 2009 har budt på nogle ekstra ordinære omkostninger – fx i forbindelse med vedligeholdelse af spillet.

c.    Likviditets plan:
- Et særligt fokus på klubbens udgifter vil give os en bedre likviditet.

d.    Plan for resten af 2009:
- Der er fremlagt budget for resten af 2009.

e.    Passiv pakke:
- Mortens formulering til en passiv pakke er godkendt af bestyrelsen.

f.    Medlemmer under 21:
- Ingen ændringer.

g.    Rabat på forsikringer:
- Vi har mulighed for at få rabat på vores forsikringer, hvis vi binder os i: 3 år = 10 % eller 5 år = 15%. Morten undersøger sagen nærmere.

h.    Renteloft over byggelån:
- Vi skal i den nærmeste fremtid være opmærksom på, om det kan betale sig for os at få lagt et renteloft. Vi holder øje med renteudviklingen og vurdere sagen løbende.

i.    Restancer:
- Liste over restancer er gennemgået. Vi forsøger i første omgang med telefonisk kontakt (Morten), men da vi har en forpligtigelse overfor klubbens medlemmer til at varetage klubbens ve og vel på bedste måde, så undersøger vi også muligheden for inkasso (Michael Rasmussen).

3.    Plads og bygninger:
- Medlemmer fra bestyrelsen har haft møde med advokat i forbindelse med vores byggesag. Advokaten vil kigge nærmere på sags materialet, men der er næppe nogen penge at hente.
- Vores nuværende affaldsordning er alt for dyr i forhold til den mængde affald vi producere. Lars har bestyrelsens bemyndigelse til at skifte til en privat udbyder.

4.    Flyveskolen og uddannelse:
- PR gruppen starter aktiviteter i forhold til, at hverve nye elever blandt studerende i Aarhus området. Det sker gennem opsætning af plakater på relevante uddannelsespladser.

5.    Flyversikkerhed og instruktørgruppen:
- intet at bemærke.

6.    Flyvende materiel:
- Morten vil prøve at udarbejde et budget på indkøb at et ét-sædet fly i klubklassen i prislejet 150.000,- kr.
- Lars og Kristian går i gang med at få koordineret produktionen af nye vinge overtræk.
- Høi bestiller nye hood-skinner til E4 evt. sammen med sprængstykker.

7.    Jord materiel:
- Vi skal overholde vores politik om at wire skal spejses så hurtigt som muligt; altså ingen taloritsamlinger!
- Gul traktor er blevet overflødig, og vil blive forsøgt byttet til en tiltrængt rotor-klipper.
- Et eventuelt behov for en ekstra flyhenter vil ske gennem indkøb at en brugt bil.

8.    Oplysningsskema til DSvU:
- Kontaktperson: Michael Heinrich; Miljøansvarlig: Lars Jensen.

9.    Eventuelt:
a.    Gæstestarter:
- Vi refunderer IKKE gæsteflyvningen ved indmeldelse.
- Høi laver et skriftligt oplæg til en formulering af vores politik vedrørende gæsteflyvninger således, at der kommer klare linjer – en slags info-skema.

b.    Pressemeddelelse til FLYV:
- Erik Wildau ændrer i formuleringen på baggrund af feedback fra resten af bestyrelsen, og offentliggøre derefter pressemeddelelsen.
- I den forbindelse har bestyrelsen også godkend de foreløbige planer for afvikling/fejring af klubbens 75 års jubilæum.

c.    Samarbejdsaftale med Aarhus ATC:
- Aarhus ATC har kontaktet Aarhus Svæveflyveklub med henblik på at få formaliseret vores gensidigt gode samarbejde. De har sendt os et udkast til en samearbejdsaftale, som bestyrelsen har godkendt.

d.    Henvendelse fra True beboerforening vedrørende flugt-skydning:
- True beboerforening har henvend sig til Aarhus Svæveflyveklub for at høre, og vi også har været generet at flugt-skydning i området. Flere af klubbens medlemmer har været opmærksom på flugt-skydningen, men ikke oplevet det som en decideret gene. Vi har intet mod flugt-skydning så længe at der tages de nødvendige sikkerhedsmæssige hensyn i forhold til True Svæveflyvebane.

e.    Status på eventuelt samarbejde med Silkeborg Svæveflyveklub:
- Vi er i dialog med Silkeborg Svæveflyveklub omkring dobbeltmedlemskab således, at medlemmer kan flyve fra begge klubber, men foreløbigt er der ikke noget samarbejde.

f.    PBS tilmelding:
- Information omkring tilmelding til betaling via PBS ligger nu på hjemmesiden.

g.    Overførsel af indskud:
- Indskud betalt til Aarhus Svæveflyveklub indgår i indskudspuljen, og følger automatisk medlemmer ved skift til andre klubber.

h.    Fokusering på flyveaktiviteter:
- Klubben har en hytte på Arnborg, som ikke bliver brugt. Da den er en unødvendig udgift, og da andre kunne få glæde af hytten, så har bestyrelsen besluttet at forsøge at afhænde hytten. Medlemmer vil have forkøbsret. En sådan beslutning skal godkendes af en generalforsamling, og der vil blive indkaldt til en sådan med dette formål. Lars står for indkaldelsen.
- Sammen med generalforsamlingen vil der blive afholdt medlemsmøde, hvor det blandt andet skal diskuteres, hvad der skal ske med klubbens Bergfalke, som pt. samler støv i hangaren. Hvis den ikke skal restaureres af klubben, så var den en mulighed at overdrage den til DASK.
- Klubben har også en gammel Astir transportvogn, som også samler støv. Den vil blive afhændet med henblik på at kunne bruge midlerne til flyvende materiel.

i.    PR arrangementer:
- PR gruppen undersøger muligheder for at gennemføre PR arrangementer – fx på store torv med en opstillet flyver.
- Vi har efterhånden haft besøg af en del tidligere medlemmer fra Kirstinesminde, som ikke længere er aktive svæveflyvepiloter. Det kunne være godt at få nogle af disse gjort aktive i klubben igen, og PR gruppen overvejer tiltag i den retning.


Referent:
Michael Heinrich
Aarhus den 13. Maj 2009

6. maj 2009 By In Generalforsamling

Grundet at bestyrelsen ønsker at sælge arnborg hytten for at skabe midler på klubkontoen indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling d. 25 maj, efterfulgt af medlemsmøde bagefter, hvortil mere info kommer på hjemmesiden snarest

Hent indkaldelsen Default her

5. maj 2009 By In Klubben

dikofestLørdagens grisefest d. 9/5 starter kl 18.30, der er stadig plads til flere så tøv ikke med at melde jer til.

Menuen bliver:

Helstegt pattegris med forårscoleslaw, råstegte grillede kartofler og salat, samt hjemmelavet brød.

Vi ses :-)

Mvh Lars

PS. mød gerne op 17-17.30 og hjælp med oppyntning, borddækning etc.

Referat ordinær generalforsamling 25 marts 2009
Tid og sted: D. 25 marts 2009 kl. 19 i klubhuset på True.

1.    Valg af dirigent
Jens Christian Jakobsen (JCJ) blev enstemmigt valgt som dirigent. JCJ startede med at konstatere at generalforsamling var lovlig indkaldt. I forbindelse med senere afstemning blev det også konstateret at generalforsamling var beslutnings dygtig (32 aktive medlemmer hvoraf 15 var til stede, samt 2 fuldmagter).
Morten Juul Christensen blev enstemmigt valt til referent.

2.    Aflæggelse af beretning til godkendelse
Formand Michael Rasmussen (MR) fremlagde den med indkaldelsen udsendte beretning.
Beretning blev enstemmigt godkendt.
.
3.    Aflæggelse af regnskab til godkendelse.
Kasserer Lars Jensen(LJ) fremlagde driftregnskab til godkendelse.
LJ bemærkede at vi har haft gode indtægter på vores elever og S-teori men samtidig har vi haft større udgifter på jordmateriel, primært pga. øget aktivitet.
Resultat for 2008 er uden afskrivninger.

Regnskab blev enstemmigt godkendt.

LJ fremlagde herefter byggeregnskab.
Der er hjemtaget lån for 500.000,- til at finansiere bygge projektet. Alle tilskud er modtaget fra kommunen.

4.    Forelæggelse af budget for næste regnskabsår, herunder fastlæggelse af indskud, kontingenter og afgifter for benyttelse af klubbens materiel.

LJ fremlagde de to udsendte budgetter for 2009, ”model 2009” og en uændret fastpris model.

Efter fremlægning blev der åbnet for debat.

Knud hvad med afskaffelse af indskud, LJ vi vil indfører depositum for at undgå tab på medlemmer som forlader klubben, depositum kan så bruges ved evt. nyt indskud ved klubskifte.
LJ, nuværende medlemmer opfordres til at indbetale depositum inden 31/12.

LJ, kasserer vil kontakte hvert enkelt medlem angående fastsættelse af aconto indbetaling.

LJ, Flyvetids takster er fastsat efter markedspriser og værdi på fly.

LJ, Flyvetidspakken er tilsvarende det gamle elevkontigent, men man kan som elev også vælge at betale normal start og minut afgift, men for en aktiv elev er flyvetids pakken det billigste.

Rasmus, hvorfor er det variable kontigent 75 kr dyrer /måned, LJ det er fordi der kun betales flyvetidspakke i sæsonen. Totalt er der kun en forskel på 250kr.

Wolmer, budget afspejer ikke en rabat ordning, det bør overvejes til 2010.

LJ, Risikoen ved det variable budget er ca. 20.000,-.

Her efter gennemgik LJ forslag til vedtægtsændringer beskrevet i bilag 1.

Punkt e) skal ændres til ”flyvetids afgifter for indkøbte eller indlejede fly”

Punktet blev her efter sendt til skriftlig afstemning.

Det variable budget ”model 2009” + vedtægtsændring blev vedtaget med 17 ja stemmer.

5.    Behandling af forslag.
a)    Ændring af valgperiode for formand og kasserer.
Grundlag for forslaget er at gøre det lidt nemmere at foretage ændring på de nævnte poster de poster, hvis det ikke helt går som det skal. Samtidigt kan det blive nemmere at finde folk til de to poster.

Forslag blev enstemmigt vedtaget.

b)    Suppleanter.
Det nye er at supleanter vælges på generalforsamling, ordlyd skal indsættes i paragraf 8 stk 6.

Forslag blev enstemmigt vedtaget.

c)    Rengøring af klublokaler
Tilbud på rengøring af klublokaler modtaget, pris på 1 ugentlig rengøring kr. 1.500. Dette vil indebære en kontingentstigning på 35,- pr medlem pr måned. Alternativt skal vi selv skiftet til at gøre rent.

Forslag blev sendt til skriftlig afstemning: 2 stemte imod 15 for. Forslaget blev vedtaget.

d)    Vognhangar
Forslag omkring bemyndigelse til at opføre vognhangar, blev ikke sendt til afstemning, men generalforsamling afgav enstemmig tilkendegivelse til at starte projektering.

6.    Valg
a)    Valg af formand og/eller kasserer
Michael Rasmussen blev enstemmigt valgt som formand
Morten Juul Christensen blev enstemmigt valgt som kasserer.

b)    Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Kristian Hastrup Andersen
Christian Skov
Lars Jensen
Christian Høi

c)    Valg af suppleanter

Følgende blev enstemmigt valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Erik Wildau Nielsen
Michael Duus Heinrich


d)    Valg af revisor og suppleant.
Peter Østergaard Mortensen blev enstemmigt valgt som revisor.
Henrik Olesen blev enstemmigt valgt som revisor suppleant.

e)    Valg af voldgiftsmedlemmer og suppleanter.
Følgende blev enstemmigt valgt til voldgift.

Wolmer Jørgensen (leder)
Jens Christian Jakobsen
Knud Storgaard
Christian Kjeldsen

7.    Eventuelt
Erik Wildau Nielsen mindede om at vi har 75år jubilæum og der er brug for hjælp hvis vi skal lave noget stort.
Michael Rasmussen orientered kort om et møde som har været afholdt med Silkeborg, hvor dagsorden er et evt. samarbejde, Silkeborg vil vende tilbage med et oplæg.


For referat Morten Juul Christensen.

Referat godkendt af Dirigent Jens Christian Jakobsen

Referat godkendt af Formand Michael Rasmussen

28. april 2009 By In Klubben

dikofestLørdag aften d. 9 maj er der i forlængelse af DIKO HELSTEGT PATTEGRIS på True.

Tilmelding ved at svarer herunder, på email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller mobil 20472263.

Tilmelding asap, da grisen skal bestilles... Pris 85,- pr person, børn ½ pris.

Håber vi ses

Lars

28. april 2009 By In Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmødet den 14. April 2009

Tilstede: Michael Rasmussen, Lars Jensen, Morten Juul Christensen, Christian Skov, Kristian Hastrup Andersen, Christian Høi, Erik Wildau, Michael Heinrich

1.    Valg af referent
- Michael Heinrich blev valgt som referent.

2.    Godkendelse af referat fra General forsamlingen.
- Formand og dirigent har godkendt referatet fra general forsamlingen. Bestyrelsen havde ingen kommentarer.

3.    Konstituering af bestyrelsen
- Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
a.    Michael Rasmussen
      Formand
      Sponsorater
b.    Morten Juul
      Kasserer
      Budget / Status
      Registrering af medlemmer på hjemmesiden / medlemslister
      Indmeldelse af medlemmer Johan Haslev
      Bogholderi Johan Haslev
      Forsikring
      Kantinedrift Michael Heinrich
      Startlister Ole Gade
      Flyvetidsregistrering
      Kontingent opkrævninger: Kontoudtog udsendelse & PBS registrering
      Nøgler
c.    Kristian Andersen
      Materiel
      Næstformand
      Værkstedsleder Kristian Andersen
      Flyvende materiel: Papir og dokumentation på fly
      Vedligeholdelses hold koordinering
      Redningsskærme
d.    Lars Jensen
      Plads og bygninger
      Sekretær: Michael D. Heinrich: DSVU kontakt / mail
      PR/ Aktiviteter: Klubfester
      Færdiggørelse af klubhus og værksted: Indretning og forskønnelse & Rengøring
      Vedligeholdelse og udbedring af flyvearealer
      Tømning af septitank og renovation
      Hjemmeside: Webmaster (frontend)
      Alarm
e.    Christian Skov
      Uddannelse
      Flyvechef / Instruktørgruppen
      Flyveskolen
      Strækflyvning og konkurrence: Klub pokaler & DIKO koordinering & Klub konkurrencer
      Instruktørvagter
      Kontakt til gæsteinstruktører
f.    Christian Høi
      Jord materiel
      Spil
      Flyhentere
      Benzin, diesel og fyringsolie indkøb
      Transportvogne
g.    Suppleant Erik Wildau
      S-Teori + NBEG undervisning
      Gæsteflyvnings arrangementer
      Græsslåning
      Velkomst indmeldelse og introduktion af nye medlemmer
h.    Suppleant Michael Heinrich
      Vagtplanlægning: Spilvagter Jens C Jakobsen
      Elevkoordination: Elevmøder

 

 

4.    Punkter under eventuelt:

      a.    C-medlemmer:
- I vores nuværende kontingent-struktur mangler/ønsker vi et medlemskab der giver ret til PFT. En mulig konstruktion kunne være: Passivt medlem + DSVU medlemskab + PFT-pakke til en pris omkring 4000,- pr. anno. Umiddelbart vil dette medlemskab ikke komme til at indeholde ret til starter/flyvninger udover hvad PFT kræver. Morten kigger nærmere på dette og kommer med et oplæg.

      b.    Økonomi:
- Driftsregnskabet er undervejs.
- Efter de seneste store investeringer i klubhus/hangar og ASK21 er det nødvendigt at holde øje med udgifter og indtægter.
- For at få et bedre løbende overblik over økonomien i klubben vil Morten udarbejde et månedsbaseret budget (statusoversigt) således, at vi kan følge udviklingen nøje måned for måned.
- Banken skal underrettes om at Morten nu er kasserer.
- Lars sørger for bankudstedelse af check til betaling af ASK21.

      c.    Flyvende materiel:
- Vi har fået en overdragelsesdato for ASK21!
Den kan hentes fra fabrikken den 24. April (den 22. April, hvis vi er heldige).
Der betales på stedet med banknoteret check.
Vognen er også klar til at hjemhente ASK21.
Så med lidt held kan vi indvi vores nye skolefly i Storebededags ferien!

      d.    Klubhus / Terrasse og legeplads/legerum:
- Ry anlæg leverer jord og fliser til vores terrasse, som kompensation for arbejde vi selv har udført, som oprindeligt indgik i deres tilbud. Det kommer i uge 17. Vi skal selv lægge fliserne.
- Det blev besluttet at gøre klubben mere ”børne- og familievenlig”. Dette indbefatter at få skabt en hyggelig terrasse, samt et ”børnehjørne” i klublokalet bestående af en reol med diverse aflagte legetøj. Christian Skov tager initiativet og organiserer et opslag på hjemmesiden med en ønskeliste til donationer.
- Vi skal i gang med at indrette vores klubhus, men må gøre det så udgiftfrit som muligt. Vi skal have hængt lidt billeder op; vi har gamle billeder fra klubben som skal bruges.

      e.    Jordmateriel:
- Jordmateriel: Der er ingen seriøse problemer pt.!
- Spil: Spillet fungerer pt., men vi skal følge det nøje. Specielt olieforbrug skal følges nøje. Cylinder/stempelringe er måske utætte. Lars måler kompressionen ved lejlighed.
- Græs-klipper: Vores græs-klipper er efter nødvendige reparationer ved at være kørende igen. På sigt ønsker vi os en rotorklipper, men det bliver der ikke råd til i år!
- Græs-klipning: Erik Wildau stiller sig igen i år i spidsen for Green-teamet. Klipningen skal foregå hyppigt og regelmæssigt, da vores klipper ellers ikke kan klare jobbet.

      f.    Gæste arrangementer:
- Gæste arrangementer vil fremover blive afholdt således, at de ikke er til gene for skolingen; dvs. på hverdage. Det blev besluttet at der ved arrangementer med over 10 personer kan (men ikke skal) gives en rabat således, at prisen er 300,- pr. næse.
- Bestyrelse har dermed godkendt et arrangement foreslået af JCJ, hvor Christian Høi har indvilliget i at være tovholder.


Næste bestyrelsesmøde d. 4. Maj 2009

Aarhus den 15. April 2009
Referent:
Michael Heinrich

27. april 2009 By In Konkurrence

Dansk Svæveflyver Union indbyder hermed, i samarbejde med Aarhus Svæveflyveklub, til DIKO-arrangement i Midtjysk Distrikt.

Konkurrencebriefing afholdes alle dage kl. 10.00 efter klubbens ordinære briefing som er kl. 09.30. Briefing afholdes i klubhuset på True, Bavnehøjvej 11, 8381 Tilst.

Telefonbriefing er mulig fra kl 09:45 til kl 10:15 på tlf 6162 0109 (Christian Skov) og 2428 5029 (Morten Juul Christensen). Endvidere vil vi lægge dagens opgaver på Aasvk og DSvU forum fra ca. 09.45. Hvis briefing udsættes oplyses dette også.

Pris for spilstart i Aarhus er 55,- kr.

Der skal afgives melding pr. radio på 123,35 MHz senest 30 minutter efter afgang på opgave.

Afgangsmeldingen skal indeholde konkurrencenummer, afgangstid og klasse/opgave. Eksempel: ”True DIKO, SR gik 13:15, lille opgave”. Der skal ikke afgives f.eks. tilmelding, pilotnavn eller flytype over radio.

Der kan ikke forventes svar fra arrangerende klub på afgangsmeldingen.

Resultater vil kunne formidles allerede weekenden umiddelbart efter DIKO. Opgavedokumentationen med alle relevante oplysninger skal være Christian Skov i hænde senest i løbet af torsdag d. 14. maj 2009 på email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med emne 'DIKO' + dags dato.

Resultaterne bliver publiceret på Aarhus Svæveflyveklubs hjemmeside (www.aasvk.dk). Husk deltagelse er også mulig for piloter, som ikke er medlem af klubber i Midtjysk Distrikt!

Lørdag aften d. 9 maj byder vi på HELSTEGT PATTEGRIS.

Vi håber at se rigtig mange svævere fra vores naboklubber til en hyggelig aften, der er masser af plads til at slå telte op i dagens anledning eller overnatte i campingvognen.

Tilmelding til spisning Lars på email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller mobil 20472263

Der skal være 30-40 tilmeldinger før at grisen kan blive til noget, ellers finder vi på noget andet at grille, så vent ikke med at tilmelde dig men gør det nu :-)

Den nemmeste vej til banen er via rundkørslen i Tilst

  • Tredje frakørsel ad Grydhøjparken i rundkørslen
  • Drej til højre ved Munkevejen
  • Kør til enden af Munkevejen. Aarhus Svæveflyveklub bor lige overfor.

Henvendelser vedrørende DIKO – True bedes rettet til Christian Skov, 6162 0109.

Vel mødt på toppen af Aarhus.

Med venlig hilsen

Aarhus Svæveflyveklub

18. april 2009 By In Plads og bygninger

Meget af vinteren har vi brugt på at klargøre vores fly, de er nu i god stand men vores bygninger og flyvearealer trænger stadig til en kærlig hånd for at være helt færdige og perfekte.

Da vi skal til at tænke på investeringer i flyvemaskiner i stedet for bygningsudgifter er pengene små, men planen er at lave en prioritetsliste  - og dertil vil jeg gerne have jeres hjælp.

I debat 'boksen' herunder vil jeg gerne hvis I kan hjælpe med at skriver hvad I syntes der mangler af forbedringer som vi skal have med på listen, det være sig i klubhuset, værkstedet, hangaren, udenomsarealerne, flyvearealerne etc.

Om det så er en vinduesliste som sidder skæv el. så skriv det gerne, det vil være en stor hjælp til at komme til bunds i byggeriet.

Tak :-)

Mvh Lars

Side 10 ud af 29

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Aarhus Svæveflyveklub