Her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål om svæveflyvning. Se også vores side med fun facts om svæveflyvning.

Flyvning og teknik

Et svævefly kommer fremad ved hjælp af tyngdekraften. Hvis man peger næsen nedad, vil flyet flyve hurtigere, lige som når man kører ned ad bakke. Et moderne svævefly kan komme ca. 40 meter frem for hver meter det taber i højde. For at vinde højden tilbage, søger man efter områder med opadstigende luft, kaldet termik.

Termik er opadstigende luft, som svævefly kan bruge til at holde sig i luften med. Termik optræder ofte i store søjler af luft, så svævefly flyver i cirkler rundt i disse søjler for at komme længere opad. I Danmark skabes termikken oftest ved, at solen opvarmer jorden, som så opvarmer luften nede ved jorden. Da varm luft er lettere end kold luft, vil den opvarmede luft stige opad – og vi har termik. Termik kan ofte genkendes på de cumulusskyer som den opadstigende luft skaber, når den kondenserer.

Ja, alle S-piloter, elever og instruktører flyver med faldskærm. Selvom det er uhyre usandsynligt, at man nogensinde vil komme til at bruge faldskærmen, er den altid med som ekstra sikkerhed.

Der er to måder at få et svævefly i luften på: flyslæb og spilstart. I et flyslæb spændes svæveflyet efter et motorfly, som trækker svæveflyet op i en ønsket højde, hvorefter det giver slip.

I en spilstart (som der anvendes i Aarhus Svæveflyveklub) trækkes svæveflyet op i luften med en lang wire, som hives ind med en kraftig motor. Anordningen, som trækker wiren ind, hedder spillet. Billedet nedenfor viser AaSvKs spil med den tilhørende traktor.

Helbred

Alle, der kan bestå en helbredsgodkendelse klasse 2, kan bliver S-piloter. Brug af briller er tilladt så længe styrken ikke overstiger 6 (+/-). Kontakt din nærmeste flyvelæge for mere information.

Category: Helbred

Ja du kan. Normalt farvesyn er ikke et krav for at blive svæveflyvepilot.

Category: Helbred

Mange mennesker med fysiske handicap er S-piloter. Der er faktisk mulighed for at styre mange svævefly uden brug af benene, hvilket gør det muligt for folk med manglende ben eller lammelser i benene at flyve.

Category: Helbred

Klubben

Svæveflyvning har historisk set haft en større andel af mænd end kvinder engageret i sporten. I de senere år er svæveflyvning blevet mere og mere populært blandt kvinder. Der er ingen kønsmæssige forskelle i svæveflyvning, og mænd og kvinder deltager derfor fuldstændig på lige fod.

Dansk Svæveflyver Union har med initiativet Flygirl Denmark sat øget fokus på at gøre svæveflyvning populært blandt kvinder.

Du kan læse om en kvindelig svæveflyvers tips og tricks på denne blog (tysk).

Category: Klubben

Du kan finde mange forskellige typer mennesker i Aarhus Svæveflyveklub. Mød nogle af dem her.

Category: Klubben

We have several members in Aarhus Gliding Club who don’t speak Danish.

Instruction can be done in English. The theoretical test is available in English as well.

Contact the club for more information.

Categories: Klubben, Uddannelsen

Uddannelsen

Alle personer over 14 år i en rimelig helbredsmæssig tilstand kan påbegynde uddannelsen til S-pilot. Inden uddannelsen påbegyndes skal pilotaspiranten bestå en helbredsgodkendelse. Denne fås hos en godkendt flyvelæge (se en oversigt her). Desuden skal du kunne afsætte nogle weekenddage i løbet af flyvesæsonen til at få instruktion. Der flyves dog også tirsdag og torsdag aftener i højsæsonen.

Category: Uddannelsen

Svæveflyvning er den absolut billigste form for flyvning der findes og dermed den billigste vej til at kunne kalde sig pilot. Kontingentet starter fra kr. 625,- om måneden med separat afregnede timepriser og starter. Fri flyvning koster kr. 1.295,- om måneden. Studerende og unge under 18 år får rabat (se Kontingent og priser). Er man flittig, kan uddannelsen gennemføres på en enkelt sæson.

En studerende eller ung under 18 år kan dermed blive pilot for prisen på en MacBook Pro!

Category: Uddannelsen

Sikkerhed er altid det vigtigste aspekt af flyvningen, både under uddannelsen og i S-pilotens videre karriere. At unge ned til 14 år kan påbegynde uddannelsen til S-pilot vidner om, hvor sikkert svæveflyvning er. Ingen elever sendes i luften uden klubbens erfarne instruktører er helt sikre på, at det er forsvarligt. Flyvning er i øvrigt statistisk set meget sikrere end at køre bil. En pilot har meget større sandsynlighed for at komme til skade på vej til flyvepladsen, end han har i luften.

Category: Uddannelsen

Der er lige så mange grunde til at svæveflyve som der findes svæveflyvepiloter. Alle flyver med deres eget formål. Du kan finde ro gennem flyvningens meditation, konkurrere om præmier i årlige konkurrencer eller starte med svæveflyvning hvis du vil være kommerciel pilot senere i livet. Læs også om, hvad svæveflyvning er.

Category: Uddannelsen

We have several members in Aarhus Gliding Club who don’t speak Danish.

Instruction can be done in English. The theoretical test is available in English as well.

Contact the club for more information.

Categories: Klubben, Uddannelsen

Load More