Klubben blev grundlagt i 1933 som ”Aarhus Sportsflyveklub” og er dermed en af landets ældste svæveflyveklubber. Det var få, men entusiastiske ildsjæle, der drev klubben, byggede egne fly og hangarer mm. Klubbens første fly (bygget at træ og lærred) blev således til på et loft i Århus midtby.
Klubben levede en yderst omskiftelig tilværelse, dels gennem 2. verdenskrig, dels op gennem 1950-erne og 60-erne, hvor sporten stadig bar præg af pionerånd og ”vovemod”, men altid med et stærkt fællesskab.Gennem 60-erne og 70-erne boede klubben forskellige steder i det østjyske, bl.a. Rosenholm og Tirstrup, og efter etableringen i 1975 på flyvepladsen Kirstinesminde ved Skejby gik klubben ind i en mere stabil periode, og klubben voksede gennem 80-erne til en af landets største og mest aktive svæveflyveklubber med over 90 medlemmer.

Billedresultat for kirstinesminde flyveplads svævefly

Svævefly på Kirstinesminde Flyveplads ca. 1980

I 1992 blev Kirstinesminde lukket pga. sygehusbyggeriet, og klubben stod igen uden et værested. De næste 15 års hjemløshed var ved at koste klubben livet, men i 2007 lykkedes det med bl.a. kommunens hjælp, at overtage de nuværende landingsbaner ved True. Med en kæmpeindsats fra de få tilbageværende medlemmer lykkedes det at etablere baner og klubhus/hangar, og klubben fremstår nu som en moderne, velfungerende og veldrevet svæveflyveklub med 50 medlemmer, og er i stadig fremgang. Klubben ejer nu 2 tosædede og 5 ensædede svævefly, hvortil kommer et antal privatejede fly.