Kontingent

Herunder finder du oversigten over kontingentpriser for medlemsskab af Aarhus Svæveflyveklub.

* Juniorer defineres som unge under 18 år

** Studerende er defineret som personer mellem 18 og 30 år som er tilmeldt en SU-berettiget uddannelse

Betingelser

Alle ovenstående kontingenter undtagen for kontingent for Passive medlemmer og Ungdomsmedlemmer inkluderer kontingent til DSVU, KDA og Nordic Gliding Magazine.

Der er 3 måneders varsel for opsigelse af aktivt medlemskab, dog har nyindmeldte kun 1 måneds opsigelse de første 3 måneders medlemskab. 

For medlemmer med mindst 1 års aktivt medlemskab er der 1 måneds varsel for skifte til lavere kontingent. For øvrige aktive medlemskaber er der 3 måneders varsel for skifte til lavere kontingent.

Skiftes der til lavere kontingenttype skal skiftet vare minimum en periode på 12 måneder fra meddelelsen om skiftet. Hvis der skiftes til et højere kontingent før perioden er udløbet, skal differencen mellem det høje og lave kontingent betales for hele perioden. 

Kontingenter betales månedsvis forud, hvorfor ændringer træder i kraft den 1. i en måned.

Kontingentet ”Svæveflyver Elev” fortsætter automatisk videre til kontingentet ”Svæveflyver Klubfly” ved afslutning af uddannelsen (Bestået praktisk prøve til Svæveflyvercertifikat).

Depositum

Alle medlemmer betaler et depositum på kr. 2.000,-. Ved indmeldelse kr. 1.000,- og ved 3. måneds opkrævning kr. 1.000,-.
Depositum dækker eventuelle kontingentrestancer. Overskydende depositum udbetales ved udmeldelse af klubben.

Øvrige priser

Flyleje kan ses under flyflåde.

Spilstart: kr. 60,- pr. start

Garageleje, transportvogn inkl. værkstedsrådighed og affugtning: kr. 235,- pr. måned

Hangarleje, opspændt fly inkl. værkstedsrådighed og affugtning: kr. 470,- pr. måned

S-teori, ikke-medlemmer (ekskl. gebyrer og materialer): kr. 1.750,-

Dagsleje af fly: 3 timers flyvetid (skal ansøges til bestyrelsen. Der afregnes ikke for flyvning over 3 timer på samme dag).

Bankoplysninger

Arbejdernes Landsbank, konto nr. 5381 0280134.