Alle personer over 14 år i en rimelig helbredsmæssig tilstand kan påbegynde uddannelsen til S-pilot. Inden uddannelsen påbegyndes skal pilotaspiranten bestå en helbredsgodkendelse. Denne fås hos en godkendt flyvelæge (se en oversigt her). Desuden skal du kunne afsætte nogle weekenddage i løbet af flyvesæsonen til at få instruktion. Der flyves dog også tirsdag og torsdag aftener i højsæsonen.

Kategorier: