Pilot-uddannelsens opbygning


Pilotuddannelsens opbygning

Uddannelsen til S-pilot består af en teoretisk og en praktisk del. Man kan godt begynde den praktiske del inden teorikurset er bestået, men man kan ikke få S-certifikat inden.

Teoretisk skoling

Den teoretiske del af uddannelsen er opdelt i følgende fag:

  • Flyveprincipper
  • Operationelle procedurer
  • Luftfartsret
  • Meteorologi
  • Navigation
  • Generel viden om luftfartøjer
  • Menneskelig ydeevne

Teorikurset er en del af klubbens vinteraktiviteter og finder sted to dage om ugen fra november til marts. Kurset afsluttes med en skriftlig teoriprøve overfor en kontrollant fra DSvU.

Praktisk skoling

Uddannelsen til svæveflyvepilot (eller S-pilot) består af en række lektioner kaldet normer. Normerne er opdelt i to kategorier: A-normer og B-normer. A-normerne flyves med en instruktør og afsluttes med den første soloflyvning, som er et øjeblik alle piloter husker. B-normerne flyves næsten udelukkende alene i 1-sædet fly.

Uddannelsen afsluttes med prøven til lokalflyvningstilladelse eller S-certifikat. Lokalflyvningstilladelsen giver rettighed til at flyve i området omkring pladsen, mens S-certifikatet giver rettighed til at flyve væk fra pladsen.

Normerne

Uddannelsen er delt op i 12 A-normer og 8 B-normer som vist på nedenstående diagram.

Næste infoaften

Grundlæggende flyvemanøvre

A-1: Tilvænningsflyvning

A-2: Fartkontrol

A-3: Kursflyvning

A-4: Drej og kurveskift

A-5: Kombinationsflyvning

Videregående flyvemanøvre

A-6: Afbrudt start

A-7: Langsom og hurtig flyvning

A-8: Stall (ligeud, drej, luftbremser)

A-9: G-påvirkninger (positiv/negativ), unormale flyvestillinger, sideglidning

A-10: Spind og spiraldyk

Soloforberedelse

A-11: Programflyvning og disponering

A-12: Soloflyvning


 

Videreuddannelse på anden type

B-1: Tilvænning til anden type

B-2: Langsom og hurtig flyvning

B-3: Stall (ligeud, drej, bremser)

B-4: G-påvirkninger (positiv/negativ), unormale flyvestillinger, sideglidning

Avancerede flyvemanøvrer

B-5: Termikflyvning med andre fly

B6: Landing i terræn

Prøveforberedelse til S-certifikat/lokalflyvningstilladelse

B-7: Programflyvning og disponering

B-8: Flyveprøve til lokalflyvningstilladelse

Lokalflyvningstilladelse

S-certifikat

Aarhus Svæveflyveklub - logo

Bavnehøjvej 11
8381 Tilst
Skriv til os