Pilot-uddannelsens opbygning


Pilotuddannelsens opbygning

 

Uddannelsen frem til svæveflyvecertifikat er delt op i 2 trin. Grunduddannelse og Udvidede uddannelse

 Grunduddannelse

Første trin, grunduddannelsen, foregår i tosædede fly hvor eleven flyver sammen med en instruktør. Grunduddannelsen tager typisk mellem 60 til 100 starter, hvor man på en god flyvedag kan forvente 3-6 starter.Eleven lærer i grunduddannelsen at flyve sikkert i alle normale og unormale situationer som eksempelvis afbrudt start, stall og spin. Desuden læres at disponerer flyvning i forhold til landingsrunde og flyvning i området omkring flyvepladsen. Vi flyver jo uden motor og skal derfor altid skal være i en sikker afstand til et sted vi kan lande.

Udvidede uddannelse

Efter afsluttet grunduddannelse fortsættes med den udvidede uddannelse. Denne starter med at piloten sendes "solo" i et ensædet fly. For at flyve solo kræves en alder på minimum 14 år og et normalt godt helbred som er kontrolleret ved en flyvelæge.
Under den udvidede uddannelse foretages de fleste flyvninger solo, men under vejledning af instruktør før og efter flyvning. Nogle flyvninger foretages stadig i tosædet fly med instruktør f.eks de første strækture hvor der flyves langt væk fra flyvepladsen med navigation og termiksøgning undervejs. I den udvidede uddannelse fokuseres der på at opbygge rutine og teknikker til termik flyvning, udelanding (på en mark) og strækflyvning ud over landskabet.

Teori

Senest ved afslutning af den udvidede uddannelse skal eleven have gennemført en teoretisk uddannelse der indeholder følgende emner: Luftfartsret, Menneskelig ydeevne, Meteorologi, Radiokommunikation, Flyveprincipper (aerodynamik), Operationelle Procedurer, Flyvepræstation og -planlægning, Generel viden om Luftfartøjer og Navigation.
Den samlede uddannelse tager typisk 2 sæsoner, hvor vinteren bruges til teoriundervisning og hjælp med vedligehold af klubbens fly og øvrige materiel.
Sideløbende med grunduddannelsen til pilot uddannes også i de øvrige aktiviteter der er nødvendig for klubbens virke så som håndtering af fly på jorden, startafvikling og spilkørsel.

Certifikatprøve
Uddannelsen til Svæveflyvecertifikat afsluttes med en prøve foran en eksaminator der tester elevens færdigheder inden for alle aspekter af uddannelsen. Prøven varer typisk et par timer hvorunder eleven skal hente vejr og luftrumsinformationer, planlægge en flyvning, samt gennemføres et antal flyvninger i en- og/eller tosædet fly med eksaminator.
Efter godkendt prøve udstedes Svæveflyvecertifikat der har international gyldighed, da svæveflyvning ligesom alle andre aktiviteter inden for civilluftfart er reguleret af internationale regler.


Henvisninger:

Dansk Svæveflyver Union

Flyveøvelser til SPL-certifikat Spilstart

Teoretisk uddannelse SPL-certifikat

Aarhus Svæveflyveklub - logo

Bavnehøjvej 11
8381 Tilst
Skriv til os