Organisering


Organisering

Bestyrelsen

Bestyrelsen i AaSvK står for den daglige drift af Aarhus Svæveflyveklub.

Bestyrelsen består af:

  • Michael Rasmussen (formand)
  • Michael Thybo Jørgensen (næstformand)
  • Mikkel Als (kasserer)
  • Christina Solberg Hansen
  • Morten Dalgaard
  • Flemming Lau
  • Erik Arberg (suppleant)

Flyvechef

Alle danske svæveflyvekluber har en flyvechef hvis primære opgave er at sikre, at flyvning foregår med skyldig hensyntagen til flyvesikkerheden.

Flyvechefen arbejder sammen med klubbens instruktøre der afholder briefing inden flyvning og leder flyveaktiviteterne på de skemalagte flyvedage.

Klubbens flyvechef er:

  • Uffe Edslev

Uddannelsesansvarlig

Dansk Svæveflyver Union er i forhold til myndigheder en uddannelsesvirksomhed med beføjelser til at uddanne svæveflyvepiloter og instruktøre. Dette betyder at der i hver svæveflyveklub er en uddannelsesansvarlig som blandt andet skal sikre kvaliteten af pilotuddannelsen i klubben.

Klubbens uddannelsesansvarlige er:

  • Uffe Edslev
Aarhus Svæveflyveklub - logo

Bavnehøjvej 11
8381 Tilst
Skriv til os