Hvad er svæveflyvning?


Hvad er svæveflyvning?

Svæveflyvning er sporten at holde et fly i luften ved at udnytte naturens kræfter

Opadstigende luft, kaldet termik, kan holde et svævefly i luften i mange timer ad gangen. Man kan tage på længere ture ud i landskabet der endda kan være flere hundrede kilometer lange. Dette kaldes “at flyve stræk”.

Svæveflyvning er et håndelag, der læres under kyndig instruktion fra klubbens erfarne instruktører, der alle er certificerede af Dansk Svæveflyver Union.

Svæveflyvning er også fællesskabet omkring flyvningen. Alle flyver med forskellige formål, og der er plads til alle. Medlemmerne er fælles om instruktion, vedligehold, drift, fester, udlandsture og mange andre ting.

Svæveflyvning er en personlig oplevelse. Nogle ser det som en sport og en konkurrence. Andre som en meditativ tilstand. Andre igen som venskaber og fællesånd.

Kom forbi og smag på vores dejlige sport. Book en prøvetur eller kom forbi til en af vores introaftener.

Og vigtigst af alt: svæveflyvning er ikke for de få, det er flyvning for alle.

Svæveflyvning i Århus

En typisk flyvedag i weekenderne

I hele flyvesæsonen flyver vi hver lørdag og søndag undtagen i juli måned hvor der flyves efter aftale.

Vi mødes til briefing kl. 10:00 hvor dagens instruktør gennemgår vejret og hvordan flyvningen skal afvikles, herunder skoleflyvningen. Herefter køres flyene til “startstedet”, stedet hvor flyene er parkeret når de venter på at blive sendt i luften.

Dagens spilfører, som er det klubmedlem der har vagt på spillet, kører klubbens spil ned i den modsatte ende af startstedet og kører spillets to wirer ned til startstedet. Herved kan spillet trække flyene i luften.

Når alt er klart, kan dagens første start foretages. De, der først er klar i deres fly, bliver først sendt i luften. Dagens elever har meldt sig på enten formiddagsholdet eller eftermiddagsholdet, og der er 3 elever på hvert hold. A-eleverne (de elever der er i gang med A-normerne, første del af uddannelsen) flyver på skift med dagens instruktør mens B-eleverne (de elever der er i gang med anden halvdel af uddannelsen) kan flyve alene efter briefing fra dagens instruktør.

De klubmedlemmer og elever, som ikke er i luften, hjælper til på jorden. Her skal der køres wirer ud efter en start, sendes fly i luften, hentes landende fly og noteres tidspunkter i en journal.

Når dagen er ved at være slut, trækkes flyene i hangar og vaskes. Flyenes performance afhænger af, at de er helt rene. Efter al materiel er sat i hangaren holder dagens instruktør en debriefing hvor flyvedagen evalueres og eventuelle succeser fejres. Dagen sluttes ofte af med en kold øl eller sodavand i klubhuset.

Svæveflyvning i hverdagene

I højsæsonen flyver vi tirsdag og torsdag eftermiddag foruden i weekenderne.

Flyvning på hverdage foregår lige som i weekenderne, dog med den forskel at der er mest er skoleflyvning på hverdage. Hvis vejret er godt, starter flyvningen ofte tidligere for de, der har mulighed for det.

Aarhus Svæveflyveklub - logo

Bavnehøjvej 11
8381 Tilst
Skriv til os